raphmike:

—- Erection (2010)

(via thrusht)

1 year ago

34,687 notes
#fghmj #.