raphmike:

—- Erection (2010)

(via asterush)

1 year ago

34,688 notes
#fghmj #.